13F 申報機構分析阿帕盧薩

阿帕盧薩 13F 重點整理

資料更新至 2023Q2

本季報告結論

  • 本季阿帕盧薩的股票投資中,以科技板塊佔了 75.70% 為大宗
  • 此次資金最大變動推估來自 NVDA 的加碼
  • NVDA 在近 2 季都是最大的持有部位,投資金額佔 8.18%,推估未實現損益為 25%~30%
  • 根據 Growin 推估,本季前 20 大持股中有 85% 的股票處於獲利階段,其中以 EQT 的獲利報酬最高,而 TSM 的獲利報酬最低
    (第三、四點以最近一次收盤價推估)

季度變化

金額變化

193.51%

+$3.48B

2023Q1$1.8B

2023Q2$5.28B

個股變化

45.83%

+11 檔

2023Q124 檔

2023Q235 檔

投資金額變化 Top5

排名建倉加碼減碼清倉
1
AMD
NVDA
CEG
CRM
2
INTC
BABA
EQT
HCA
3
QCOM
MSFT
M
TSLA
4
TSM
META
ET
DIS
5
BIDU
AMZN
CHK
MTCH

阿帕盧薩 13F 詳細資訊

資料更新至 2023Q2

本季持有

股票代號
公司名稱
股票版塊
投組佔比
持有金額
持有股數
持股變化
NVDA
Nvidia Corporation
科技

8.18%

$431,480,400

1,020,000

580%

META
Meta Platforms Inc
科技

8.17%

$431,187,450

1,502,500

115%

MSFT
Microsoft Corporation
科技

8%

$422,269,600

1,240,000

377%

AMZN
Amazon.com, Inc.
循環性消費

7.81%

$412,263,500

3,162,500

58%

BABA
Alibaba Group Holding Ltd
科技

7.07%

$372,991,250

4,475,000

4375%

UBER
Uber Technologies Inc
科技

5.85%

$308,665,500

7,150,000

19%

GOOG
Alphabet Inc
科技

5.3%

$279,440,700

2,310,000

9%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
科技

4.99%

$263,132,100

2,310,000

建倉

INTC
Intel Corporation
科技

4.29%

$226,556,000

6,775,000

建倉

QCOM
Qualcomm Incorporated
科技

4.17%

$220,224,000

1,850,000

建倉

1/5

投資組合歷史分布

前 20 大持股成本推估